نوآموزان با استفاده از کره زمین با واژه کره آشنا شدند و هم چنین از طریق کره زمین با قاره ها و اقیانوس ها آشنایی پیدا کردند.

گزارش تصویری