کولاژ فصل بهار در کلاس انجام شد و نقاشی با در بطری با هدف افزایش خلاقیت انجام شد.

گزارش تصویری